Föreläsning


Vill du boka mig som föreläsare?


Det har under senaste året diskuterats en hel del kring digitaliseringen av skolan i allmänhet och i kursplanerna i synnerhet. Mycket har kretsat kring programmering och om det ska vara ett eget ämne eller integreras i flera ämnen, ibland har det ställts mot ämnen i kursplanen, bland annat mot slöjdämnet. Slöjdens kursplan har fått några tillägg, dock inget som behandlar programmering.


Jag är intresserad av skolutveckling och digitalisering med fokus på slöjdämnet, och funderar mycket på slöjdämnets roll i grundskolan.


- Hur kan man som slöjdlärare ta sig an de delar av digitalisering som tillkommit i slöjdämnet?


- Nya material tillsammans med digital teknik kan låta traditionella slöjdprojekt ta nya vägar, vilken plats har det i framtidens slöjdundervisning?


- Hur ska vi förhålla oss som slöjdlärare till digitala verktyg, material och programmering. Eller ska vi det alls?

Copyright © All Rights Reserved