Lärare english version

I do think a lot about pedagogical sloyd in elementary schools of tomorrow.

I also think it is about time for arts and crafts to take a much more active part in school improvement.

Here follows a list of my career as a teacher in sloyd and Swedish. Educations and schools I've worked in.

Eva Söderberg


Grundskollärarexamen inriktning mot årskurserna 4-9, textilslöjd/svenska Göteborgs Universitet


Interkulturell kommunikation 7,5 hp Göteborgs Universitet


Ämnesdidaktisk fördjupningskurs med inriktning mot slöjd 7,5 hp

Göteborgs Universitet


Filosofie magisterexamen, huvudområde pedagogik med inriktning mot lärande kommunikation och informationsteknologi

Göteborgs Universitet

Schools I worked in

Copyright © All Rights Reserved