Youtube

skapasaker

eva söderberg

Jag har två kanaler på Youtube. Eva Söderberg innehåller allt från instruktionsfilmer för elever till filmade föreläsningar.


Min andra kanal, skapasaker är nyare. den kommer att fyllas på med instruktionsfilmer kopplade till de workshops jag håller.

Copyright © All Rights Reserved