Lärare

Jag funderar mycket över vilken väg slöjden ska ta i framtidens skola.

Tänker också mycket på om det inte är dags att de estetiska ämnena tar en större och mer aktiv del i skolutvecklingen. Tar mer plats i skolan helt enkelt.

Eva Söderberg


Grundskollärarexamen inriktning mot årskurserna 4-9, textilslöjd/svenska Göteborgs Universitet


Interkulturell kommunikation 7,5 hp Göteborgs Universitet


Ämnesdidaktisk fördjupningskurs med inriktning mot slöjd 7,5 hp

Göteborgs Universitet


Filosofie magisterexamen, huvudområde pedagogik med inriktning mot lärande kommunikation och informationsteknologi

Göteborgs Universitet

Skolor jag arbetat på

Copyright © All Rights Reserved