Omnämnande

Hemsidan är tillfälligt stängd-

renovering pågår

Lärarförbundet, om slöjdlärarfortbildningen Textom september 2017

Slöjdlärarportalen, om min magisteruppsats 10 februari 2017.

Skolvärlden, artikel om mitt sätt att se på slöjdämnet december 2016

Förstelärare i Hallsberg

Veronie Lejonord 28 oktober 2016; LILYPADS – MAKERS – WEARABLES OCH EVA SÖDERBERG!

Skolvärlden, intervju i samband med Slöjdbiennalen oktober 2016

Slöjdlärarportalen, Hdk/Göteborgs universitet 9 september 2016

Lärlabbet UR, från programserien om Olika bedömningsunderlag 4 nov 2015

Tidningen uttryck, 11 oktober 2015. Om hur jag arbetar med QR-koder i undervisningen

Teacherhack, mina tankar om digitalisering av slöjdämnet

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

BANK